Jak magnetyczne c-profile mogą pomóc w oznakowaniu regałów magazynowych?

Odpowiednie oznakowanie regałów magazynowych ma zdecydowanie większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Warto bowiem mieć świadomość, że na terenie pomieszczeń magazynowych pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia, by wszystkie regały były bardzo dokładnie oznakowane przede wszystkim jeżeli chodzi o dopuszczalne obciążenie.

Dlaczego warto znakować regały magazynowe?

Należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że znakowanie regałów magazynowych, a także półek jest to najprostszy sposób na oznakowanie adresów lokalizacji poszczególnych materiałów czy towarów. Warto również wiedzieć, że ze względu na właściwy odczyt nie można zapomnieć, by znaki przypadkiem nie zostały umiejscowione na jednej belce bardzo blisko od siebie. Bardzo pomóc mogą w tym celu magnetyczne c-profile od Durashop.pl

W jaki sposób powinno się dokonać oznakowania regałów w magazynie?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w przypadku wyższych regałów, gdzie nie tylko liczba poziomów, ale również kodów jest bardzo duża, rekomendowane jest naklejanie kodów skośnie na poszczególnych etykietach. Trzeba bowiem zaznaczyć, że w ten prosty sposób zostanie zmniejszone ryzyko związane z błędnym odczytaniem zaznaczonej informacji.

Jako etykiety lokalizacyjne w zdecydowanej większości przypadków stosowane są samoprzylepne naklejki. Zdecydowanie lepiej egzamin zda jednak magnetyczny c-profil. Można również podjąć decyzję o zastosowaniu kodów kolorystycznych, w ten sposób możliwe będzie rozróżnienie przechowywanych materiałów oraz towarów.