Konferencje biznesowe – jak przygotować się do udziału?

 

Ogromna ilość konferencji biznesowych o różnej tematyce organizowana każdego roku, pozwala na wybór takiej, która rzeczywiście przyniesie wymierne korzyści dla osób z konkretnej grupy docelowej. Bardzo ważne jest, aby biorąc pod uwagę konkretne konferencje, sprawdzić je pod kątem przydatności zawartych w nich informacji oraz sposobu organizacji, a także osób, które będą prowadziły warsztaty i prelekcje.

Jakie konferencje brać pod uwagę?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy proponowana tematyka będzie zgodna z oczekiwaniami i potrzebami. Prelegenci powinni mieć konkretne osiągnięcia biznesowe, a wykłady być prowadzone przy użyciu innowacyjnych metod prezentacji. Firmowe konferencje, na których przekazywana wiedza będzie czysto teoretyczna i prezentowana w sposób nudny, bez możliwości dyskusji na interesujące tematy, z reguły nie dadzą zadowalającego efektu. Możliwość nawiązania kontaktu, zadawania pytań osobie, która ma praktyczną wiedzę o biznesie i jego aspektach jest najlepszą formą nabycia wiedzy, która będzie mogła być wykorzystana w praktyce.

Jak przygotować się do udziału w wybranej konferencji?

Warto przygotować listę swoich wątpliwości i zagadnień, które chce się zgłębić. Przygotowanie się do rozmów z interesującymi prelegentami pomoże wyciągnąć z udziału w konferencji maksymalną ilość wartościowych wskazówek, a aktywny udział w dyskusji i nawiązanie nowych kontaktów, których brakuje, może w przyszłości przynieść wiele wymiernych korzyści w prowadzeniu swojej działalności. Dobrze jest wcześniej prześledzić drogę zawodową, doświadczenia oraz dotychczasowe osiągnięcia osób prowadzących prelekcje, aby móc aktywnie uczestniczyć w konferencji, a także uzyskać jak najwięcej przydatnych informacji. Brak przygotowania oraz bierny udział w takim spotkaniu, to z reguły niepotrzebna strata czasu.