Numer AEO – jak sprawdzić?

Numer AEO (AEO – ang. Authorized Economic Operator) to specjalny kod przyznawany przez odpowiednie władze celne firmom, które spełniają określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa celnego oraz rzetelności w prowadzeniu swojej działalności. Posiadanie numeru AEO uprawnia do skorzystania z szeregu udogodnień podczas importu i eksportu towarów, takich jak uproszczenia procedur celnych czy preferencyjne traktowanie przesyłek. Warto więc sprawdzić, czy nasza firma posiada numer AEO i czy spełnia wymagania do jego uzyskania.

Numer AEO – jak sprawdzić

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja firma posiada numer AEO, najprostszym sposobem będzie skontaktowanie się z odpowiednim urzędem celnym w swojej jurysdykcji. Możesz również sprawdzić dostępne na stronie internetowej urzędu listy firm posiadających numer AEO. W niektórych krajach istnieją również bazy danych z numerami AEO, do których można uzyskać dostęp online.

Jeśli natomiast chcesz uzyskać numer AEO dla swojej firmy, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego urzędu celnego. Wymagania dotyczące uzyskania numeru AEO różnią się w zależności od kraju, w którym znajduje się siedziba firmy. W większości przypadków wymagane jest posiadanie określonego poziomu bezpieczeństwa celnego oraz dobrej sytuacji finansowej firmy. Po złożeniu wniosku urząd celny dokona weryfikacji spełnienia przez firmę wymogów i wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie numeru AEO

Kiedy warto posiadać numer AEO

Numer AEO może być szczególnie przydatny dla firm, które często dokonują importu lub eksportu towarów. Posiadanie numeru AEO uprawnia do skorzystania z szeregu udogodnień, takich jak:

  • Uproszczenie procedur celnych – firmy posiadające numer AEO mogą skorzystać z uproszczonych procedur celnych, co znacznie przyspiesza przepływ towarów przez granicę.
  • Preferencyjne traktowanie przesyłek – przesyłki z numerem AEO są traktowane preferencyjnie w porównaniu do innych przesyłek, co może przyczynić się do skrócenia czasu ich przepływu przez granicę.
  • Możliwość korzystania z procedur celnych „bez kontroli” – w niektórych przypadkach firmy posiadające numer AEO mogą korzystać z procedur celnych „bez kontroli”, co oznacza, że ich przesyłki nie są poddawane obowiązkowej kontroli celnej.
  • Ułatwienia podczas importu i eksportu towarów z państwami trzecimi – posiadanie numeru AEO uprawnia do skorzystania z ułatwień podczas importu lub eksportu towarów z państwami trzecimi.

Więcej o korzyściach z posiadania statusu AEO możesz przeczytać na https://logit.com.pl/logit-firma-ze-statusem-upowaznionego-przedsiebiorcy-aeo/

Podsumowanie

Numer AEO to specjalny kod przyznawany firmom, które spełniają określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa celnego oraz rzetelności w prowadzeniu działalności. Posiadanie numeru AEO uprawnia do skorzystania z szeregu udogodnień podczas importu i eksportu towarów, takich jak uproszczenia procedur celnych czy preferencyjne traktowanie przesyłek. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja firma posiada numer AEO lub chcesz go uzyskać, skontaktuj się z odpowiednim urzędem celnym.