Outsourcing personalny a korzyści dla leasingobiorcy

Współcześnie coraz częściej zdarzają się sytuacje, że firmy są zmuszone do poszukiwania oszczędności i posiłkują się w tym zakresie leasingiem pracowniczym. Outsourcing personalny polega – w oparciu o zawartą umowę pomiędzy podmiotami – na wypożyczaniu pracowników, którzy przechodzą od jednego pracodawcy do drugiego na mocy porozumienia stron.

Komu leasing pracowniczy przynosi korzyści?

Na leasingu najwięcej zyskują firmy, które wypożyczają pracowników. Oto kilka przykładów wymiernych korzyści, które z outsourcingu personalnego może czerpać leasingobiorca:

  • Możliwość wymiany pracownika, kiedy ten, który jest obecnie zatrudniony, nie spełnia oczekiwań pracodawcy,
  • Szansa na uniknięcie ponoszenia dodatkowych kosztów,
  • Możliwość obniżenia stałych kosztów związanych z pracą,
  • Niwelowanie nadwyżek zatrudnienia,
  • Przeciwdziałanie konieczności zwalniania stałych pracowników,
  • Szansa na zastosowanie polityki minimalnego zatrudnienia, czyli takiego, który jest odpowiedni dla okresu, gdy popyt na usługi bądź określone produkty firmy osiąga najniższy poziom,
  • Zagwarantowanie zastępstwa za stałych pracowników w czasie, gdy przebywają oni na urlopie wypoczynkowym, szkoleniu bądź na zwolnieniu lekarskim.