Reforma kshw 2022 roku

Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany. Właściwie to jeszcze się nie skończył i można oczekiwać kolejnych zmian, jakie odnosić się będą do różnych sfer. Na chwilę obecną warto jednak odnieść się do tego, co już stało się faktem i co odnosi się do sfery biznesu. Takim faktem jest nowelizacja KSH, która weszła w życie z dniem 13 października 2022 roku.

Obszary do zmiany

reforma ksh

Reforma KSH położyła mocny akcent na kilka obszarów, które (jak się okazało!) nie do końca są dopracowane. O jakich obszarach dokładnie jest mowa? Na tej liście znaleźć można:

  • wprowadzenie zmian w przepisach odnoszących się do rad nadzorczych, jakie znajdują się w spółkach kapitałowych,
  • całościowe prawo grup spółek,
  • wprowadzenie zmian w przepisach odnoszących się do zarządów spółek kapitałowych.

To tylko trzy kwestie, ale osoby, które dokładnie zapoznają się ze zmianami, jakie przyniosła reforma kodeksu spółek handlowych (KSH), zorientują się, ze jest tego znacznie więcej.

Przykładowe kwestie

Skoro już mowa o zmianach, to warto wymienić kilka przykładowych kwestii. Jedna z nich odnosi się do obowiązku sporządzania każdego roku sprawozdania, które będzie przedstawione zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy. Kolejna zmiana odnosi się do możliwość ustanawiania uchwałą rady nadzorczej doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej. Inna zmiana to obowiązek przekazywania na bieżąco niezbędnych informacji, które będą trafiać na ręce rady nadzorczej lub też do osoby będącej przedstawicielem całego tego organu.