RODO a niszczenie dokumentów

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych to rozporządzenie unijne z dnia 27 kwietnia 2016 r., które traktuje o swobodnym przepływie danych osobowych oraz o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych. W praktyce daje to pewne prawa klientom, ale również narzuca obowiązki na przedsiębiorców w zakresie zarządzania prywatnymi danymi. Można się również spotkać z angielskim skrótem GDPR, czyli General Data Protection Regulation.

Ustawa RODO a prawa konsumentów

Jakie prawa nadaje konsumentom ustawa RODO? Miedzy innymi jest to prawo do dostępu do własnych danych, ich modyfikacji oraz ich przenoszenia. Ponadto, konsument może zażądać „bycia zapomnianym”, co w praktyce oznacza wymuszenie usunięcia swoich danych oraz wszelkich zebranych na swój temat informacji.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca poza mnogością innych obowiązków, ma także obowiązek dokładnego i bezpowrotnego niszczenia dokumentów. Niezastosowanie się do standardów wytyczonych przez RODO może grozić bardzo wysokimi karami. Z tego powodu koniecznych urządzeniem w każdej firmie staje się niszczarka RODO.

Urządzenia dostosowane do RODO

NISZCZARKA AUTOMATYCZNA REXEL1

Wiele hurtowni artykułów biurowych oraz firm oferujących urządzenia biurowe ma w swoim asortymencie niszczarki. Należy się jednak upewnić, że dana niszczarka ma odpowiednio wysoki standard niszczenia dokumentów. Dla zachowania przepisów niszczarka RODO musi niszczyć dokumenty z dokładnością P-4 według międzynarodowej normy DIN 66399, co oznacza, że pozostałości po dokumencie muszą być w częściach o powierzchni nie większej niż 160 mm kwadratowych.

Zaopatrzenie się w odpowiednią niszczarkę RODO jest bardzo istotne w przypadku gromadzenia danych osobowych. Warto o tym pamiętać i dokładnie zapoznać się ze standardami, aby móc spać spokojnie i nie martwić się o kary finansowe.