Sprawozdania finansowe – wszystko co należy o nim wiedzieć

Dla większości przedsiębiorców zakończenie roku obrotowego wiąże się z koniecznością złożenia sprawozdania finansowego. Co musimy o nim wiedzieć? W jakiej formie możemy go założyć? Przyjrzyjmy się tematowi z bliska. Ciekawi? Zaczynamy! 

Mini przewodnik po sprawozdaniach

Wszystkie firmy prowadzące tzw. pełną księgowość są zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego. Dokument przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa i wyniki, jakie udało się osiągnąć w minionym roku. Przedstawia się go w formie zestawienia liczbowego. Sporządza się dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o rachunkowości bądź Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Na pełną dokumentację składa się rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dodatkowo odnaleźć można również inne informację dotyczące poszczególnych zagadnień. 

Istnieje pewne ważne udogodnienie. Sprawozdanie finansowe dla osób fizycznych, spółki cywilnej oraz spółki cywilnej przygotowuje się w tzw. formie uproszczonej. Zawiera jedynie bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje (np. gwarancję i poręczenia, wartość udziałów własnych, kwotę zaliczek i kredytów i inne). 

E- sprawozdania, czyli wygodna forma dla przedsiębiorców

Jedyną dostępną formą złożenia sprawozdania jest droga elektroniczna. Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację, w które firmy mogą sporządzić sprawozdanie elektonicznie, które będzie zgodne z wymaganym formatem i strukturą. Należy jednak zaznaczyć, że aplikacja nie znajdzie zastosowania dla firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dokumenty można także zeskanować i przesłać plikiem w formacie PDF. 

e-sprawozdania

Bez względu czy przy pomocy aplikacji czy formie pliku PDF, e-sprawozdanie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym (ePUAP) osoby, która prowadzi księgi rachunkowe i kierownika jednostki. 

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które generuję sporą oszczędność czasu. Nie ma możliwości złożenia sprawozdania finansowego w formie papierowej.

Przekonaj się, jak prosto można załatwić wszelkie formalności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do dzieła!