Ustawa o sygnalistach – ochrona osób donoszących o nieprawidłowościach

Ustawa o sygnalistach to akt prawny, który ma na celu ochronę osób donoszących o nieprawidłowościach w swoim miejscu pracy. Czym dokładnie jest ta ustawa i jakie prawa i obowiązki wynikają z jej postanowień?

 Czym jest ustawa o sygnalistach?

Ustawa o sygnalistach, zwana również ustawą antykorupcyjną, została uchwalona w 2019 roku i ma na celu ochronę osób donoszących o nieprawidłowościach w swoim miejscu pracy. W praktyce oznacza to, że pracownicy mają prawo informować swojego pracodawcę lub odpowiednie organy o wszelkich nieprawidłowościach, np. korupcji, mobbingu, czy łamaniu prawa, bez obawy o negatywne konsekwencje. Więcej informacji można uzyskać od jdp-law

Jakie prawa i obowiązki wynikają z ustawy o sygnalistach?

Ustawa o sygnalistach nakłada na pracodawców obowiązek stworzenia systemu ochrony sygnalistów, który zapewni anonimowość i ochronę donoszących. Pracownicy mają również prawo do informacji na temat sposobu przetwarzania ich doniesień oraz ochrony przed odwetem ze strony pracodawcy. Ważne jest również to, że ustawą objęci są nie tylko pracownicy sektora publicznego, ale także prywatnego. Osoby donoszące o nieprawidłowościach mają prawo do ochrony bez względu na rodzaj działalności gospodarczej, w której pracują.

Ustawa o sygnalistach to ważne narzędzie w walce z nieprawidłowościami w miejscu pracy. Dzięki niej pracownicy mają możliwość donoszenia o wszelkich nieprawidłowościach bez obawy o negatywne konsekwencje. Warto pamiętać, że ustawą objęci są nie tylko pracownicy sektora publicznego, ale także prywatnego. Ustawa o sygnalistach to ważny krok w kierunku ochrony uczciwych pracowników oraz walki z korupcją i innymi nieprawidłowościami.