W jaki sposób można kontrolować ryzyko oraz nim zarządzać?

Kontrola ryzyka opiera się głównie na podejmowaniu decyzji oraz działań pracowników organizacji. Na podstawie pomiarów określonych czynników, wykorzystują oni metody statystyczne do wyeliminowania prawdopodobieństwa pojawienia się danej szkody. Pierwsza metoda polega na unikaniu ryzyka i spełnia funkcję prewencyjną. Druga natomiast opiera się na redukcji ryzyka i dotyczy prób zmniejszenia rozmiarów i częstotliwości wystąpienia potencjalnych szkód.

Koncepcja zarządzania ryzykiem

W ostatnim czasie znacznemu rozwinięciu uległa koncepcja zarządzania projektami, w oparciu o którą działa bardzo wiele przedsiębiorstw. Podstawę stanowi planowanie, czyli pierwszy etap. Opiera się on na przygotowaniu planu badań powiązanych z ryzykiem dla konkretnego projektu. Rozwiązaniem zalecanym jest przygotowanie odpowiednich technik, procedur oraz dokumentacji. Drugi etap polega na identyfikacji ryzyka. Konieczne jest określenie stanu faktycznego, a także czynników stanowiących jego opis. Zarządzanie ryzykiem wymaga też przeprowadzenia analizy jakościowej. Polega ona na ocenie istotności poszczególnych zagrożeń, które są w stanie pojawić się w trakcie realizacji projektu.

Analiza i kontrola ryzyka

Ważnym etapem zarządzania jest ilościowa analiza ryzyka. Skupia się ona na realizacji pomiarów prawdopodobieństwa w kontekście występowania czynników ryzyka. Prawdopodobieństwo to traktować można zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie. Kolejny etap polega na zaplanowaniu środków, które będą w stanie przeciwdziałać ryzyku. Podstawę stanowi w tym przypadku opracowanie planu, zgodnie z którym możliwe będzie zapobiegnięcie potencjalnemu zagrożeniu lub jego ograniczenie. Etap ten skupia się na wdrażaniu metod, technik oraz zabezpieczeń materialnych przeciwko czynnikom ryzyka. Proces zarządzania kończy się monitoringiem oraz kontrolą ryzyka, przez co ma postać dwuaspektową. Należy przede wszystkim wdrożyć system do zarządzania ryzykiem, a także wprowadzić określone działania nadzorcze i prewencyjne dla danego projektu.