Zasada 7W w logistyce magazynowej

Współczesna logistyka magazynowa opiera się na koordynacji wszystkich procesów przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi – głównie aplikacji na służbowych komputerach czy tabletach. Kluczowy jest tutaj odpowiedni przepływ informacji dostępnymi kanałami komunikacji, zaś samo przemieszczanie towarów zostało ograniczone do absolutnego minimum, co pozwoliło obniżyć koszty i zoptymalizować wiele procesów. Wciąż jednak gdzieś na samym końcu, ten transport ostatecznego produktu musi się odbyć. 

Współczesna obsługa magazynów

Nowoczesne zarządzanie całymi procesami logistycznymi zostało mocno przeorganizowane na przestrzeni ostatnich lat. Wpływ na to ma ogólnodostępny Internet ułatwiający komunikację i działanie globalne, a także wszechobecna komputeryzacja. Ktoś w końcu wpadł na prosty pomysł, by ograniczyć koszty transportu, poprzez rezygnację do absolutnego minimum przenoszenia towarów.

Czasem zalegające palety z towarem na magazynie A, sprzedane przez firmę B na rzecz firmy C, zostaną dopiero wykorzystane przez firmę D i dopiero do ostatniego podmiotu przetransportowane w niezbędnym w dalszych procesach dystrybucyjnych momencie. Całość wcześniejszych przesunięć magazynowych odbywa się na „papierach”, a właściwie na komputerowych zapisach – oczywiście za pomocą oficjalnych dokumentów księgowo-magazynowych.

Zasada 7W w logistyce magazynowej

Jednak skoro mowa o towarze w postaci fizycznej, to w końcu i jak ten jeden transport, będzie musiał zostać odbyty. Ograniczenie kosztów do minimum wymusza, aby cała logistyka magazynowa została wykonana bezbłędnie i możliwie najefektywniej.

Dlatego od lat w logistyce magazynowej występuje zasada 7W, która idealnie określa skuteczny sposób ostatecznego przeniesienia fizycznego towarów. Jak wygląda owe 7W w obsłudze magazynów?

1. Właściwy towar
2. Właściwa jego ilość
3. Właściwa jakość
4. Właściwy czas (dostawy)
5. Właściwy miejsce (docelowej dostawy)
6. Po Właściwych kosztach
7. Do Właściwego odbiorcy