Marketing w sieciach społecznościowych i jego funkcje

Marketing w mediach społecznościowych (SMM) to pełnoprawny marketing, a nie tylko promocja za pośrednictwem różnych platform społecznościowych. Prowadzenie kont w mediach społecznościowych jest częścią strategii marketingowej i komunikacyjnej.

Czym jest social media marketing?

Social media marketing jest to zestaw działań mających na celu wykorzystanie mediów społecznościowych jako kanałów promocji firmy lub marki oraz innych celów biznesowych. Marketing w akronimie nie jest wystarczająco dokładnym słowem, ponieważ odnosi się do promocji, która jest częścią marketingu. Mówiąc prościej, social media marketing jest to komunikacja z przyszłym konsumentem za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Zadania social media marketingu

marketing w social media
Firma Kohai oferuje social media marketing

Główny nacisk kładzie się na stworzenie komunikatu (tekstowego lub wizualnego), który ludzie sami rozpowszechnią w sieciach społecznościowych, bez udziału organizatora. Uważa się, że komunikaty przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych wzbudzają większe zaufanie potencjalnych konsumentów danego produktu lub usługi. Przypisuje się to odsyłającemu modelowi dystrybucji w mediach społecznościowych ze względu na więzi społeczne leżące u podstaw interakcji.

Promowanie marki w mediach społecznościowych

Pozycjonowanie w mediach społecznościowych pozwala dotrzeć do grupy docelowej w sposób ukierunkowany, wybierając platformy, na których jest ona najliczniej reprezentowana, oraz najodpowiedniejsze sposoby komunikacji z nią, przy czym w najmniejszym stopniu wpływa na osoby, które nie są zainteresowane reklamą. Promocja w sieciach społecznościowych dotyczy nie tylko towarów i usług. Media aktywnie korzystają z tej technologii. Tworzą własne konta w mediach społecznościowych, zamieszczają tam swoje treści i w ten sposób gromadzą subskrybentów (czytelników swojego produktu).

Główne cele marketingu w mediach społecznościowych to budowanie marki (promocja marki), zwiększanie lojalności odbiorców i widoczności, PR oraz zwiększanie ruchu na stronach internetowych różnych firm.